Đắk Lắk đẩy mạnh phát triển thị trường lao động sau dịch COVID-19​

02/10/2022 06:12 (GMT+7)

Đắk Lắk đẩy mạnh phát triển thị trường lao động sau dịch COVID-19

Đắk Lắk (TTXVN 2/10

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Đắk Lắk có trên 160.000 người trở về địa phương. Số người trở về địa phương tăng cao, cộng với số lao động làm việc trong tỉnh đã tạo áp lực về vấn đề giải quyết việc làm. Trước tình hình trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện các chương trình nhằm hỗ trợ, phát triển thị trường.

Theo ông Nguyễn Quang Thuân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, với đặc thù là tỉnh khó khăn, toàn tỉnh có hơn 11.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô sử dụng lao động ít. Trung bình mỗi năm, tỉnh Đắk Lắk giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 người. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lao động trở về địa phương đông, nên trong năm 2022, chỉ tiêu giải quyết việc làm cho người lao động tăng lên (kế hoạch năm 2022 Đắk Lắk sẽ giải quyết việc làm cho 40.000 người lao động, tăng 10.500 người so với năm 2021).

Ông Nguyễn Quang Thuân cho biết, nhằm hỗ trợ kịp thời những lao động đi làm việc ngoài tỉnh trở về địa phương sớm quay trở lại thị trường lao động có việc làm, ổn định cuộc sống, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có giải pháp. Sở tham mưu thành lập Đoàn công tác của tỉnh đi làm việc với UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương… để tìm hiểu về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp; tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 18/12/2021 về Phương án hỗ trợ đào tạo nghề, đưa người lao động trở lại nơi làm việc cũ, giải quyết việc làm cho những người lao động tỉnh Đắk Lắk trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tính đến đầu tháng 8/2022, có gần 126.000 người đã có việc làm chiếm 98,6%. Trong đó, lao động làm việc ngoài tỉnh 110.421 người (chiếm 485,4% so với kế hoạch); làm việc trong tỉnh 15.459 người (140,5% so với kế hoạch); xuất khẩu lao động 105 người (28,5% so với kế hoạch).

“Tỉnh Đắk Lắk đã thành lập đoàn công tác làm việc với các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để kết nối thị trường lao động. Trên cơ sở đó, giúp địa phương thấy rõ cái được và chưa được, cũng như nhu cầu của các tỉnh bạn về ngành nghề, chất lượng lao động, từ đó, đưa ra các giải pháp căn cơ, hữu hiệu tạo điều kiện cho người lao động có thể tiếp cận thị trường tốt hơn. Trước đây, việc kết nối doanh nghiệp là làm theo cảm tính, thì nay Đắk Lắk đã đáp ứng cụ thể hơn nguồn lực lao động. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh giao Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh xây dựng chương trình phối hợp, hợp tác cụ thể với các đơn vị để hàng tháng họ đều có thông tin cho mình. Thông tin 2 chiều, về nhu cầu lao động của các địa phương và nguồn lực lao động tại Đắk Lắk đến làm việc tại các tỉnh”, ông Nguyễn Quang Thuân chia sẻ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk và 6 doanh nghiệp tư nhân tham gia hoạt động dịch vụ việc làm. Hàng tháng, Trung tâm tổ chức Phiên giao dịch việc làm định kỳ. Bên cạnh đó, Trung tâm, các doanh nghiệp tham gia hoạt động dịch vụ việc làm phối hợp với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, UBND các huyện, thị xã và thành phố tổ chức hàng chục Phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương. Tính từ tháng 1/2021 đến 15/8/2022 Đắk Lắk đã tổ chức 60 Phiên giao dịch việc làm để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Thời gian tới, để tạo việc làm bền vững có thu nhập cao cho người lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng liên quan đẩy mạnh công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư đến tỉnh xây dựng các dự án, thành lập doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động; phát triển, mở rộng Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp thu hút các doanh nghiệp vào làm việc nhằm giúp người lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp có cơ hội chuyển đổi nghề, tìm việc làm bền vững, việc làm có thu nhập cao. Đồng thời, chú trọng đầu tư phát triển các ngành, nghề phi nông nghiệp để đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tỉnh Đắk Lắk có dân số hơn 1,9 triệu người. Trong đó, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc 1,1 triệu người (chiếm 58,8% so với tổng dân số); lực lượng lao động ở khu vực nông thôn chiếm 77% so với tổng lực lượng lao động./.

Nguyên Dung

Lưu ra file