Dịch COVID-19: Học sinh một số trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tạm dừng học trực tiếp

25/11/2021 15:41 (GMT+7)

Dịch COVID-19: Học sinh một số trường ở Cao Bằng tạm dừng học trực tiếp 

Cao Bằng (TTXVN 25/11)

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Cao Bằng đã có công văn cho phép học sinh các trường Trung học Phổ thông thành phố Cao Bằng, Trung học Phổ thông Chuyên tỉnh Cao Bằng, Trung học Phổ thông Bế Văn Đàn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng tạm dừng đến trường từ ngày 26/11.

Đối với các trường bảo đảm điều kiện ba tại chỗ (ăn, ở, học tập tập trung) là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng, học sinh học Chương trình Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, sẽ tiếp tục học trực tiếp.

Trong hai ngày 24 và 25/11, UBND huyện Thạch An, thành phố Cao Bằng cũng quyết định cho học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục tạm dừng đến trường để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Huyện Bảo Lâm đã quyết định cho học sinh thuộc 25 trường học từ cấp mần non đến cấp Trung học Cơ sở tạm dừng đến trường.

UBND tỉnh Cao Bằng để nghị ngành giáo dục tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện việc nghỉ học và xây dựng kế hoạch học bù để bảo đảm khung thời gian năm học 2021-2022; phối hợp với ngành y tế chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định./.

Chu Hiệu

Lưu ra file

Các tin khác