Kiên Giang: Thi đua cao điểm thực hiện 1 triệu sáng kiến chiến thắng đại dịch COVID-19

13/05/2022 16:47 (GMT+7)

Kiên Giang: Thi đua cao điểm thực hiện 1 triệu sáng kiến chiến thắng đại dịch COVID-19
 
Kiên Giang (TTXVN 13/5)
 
Nằm trong các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2022, ngày 13/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang phát động Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 
Để thực hiện hiệu quả Chiến dịch này, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thúy nhấn mạnh: Các cụm, khối trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên trong cụm, khối và theo dõi thực hiện nhiệm vụ được giao; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến đoàn viên để mỗi đoàn viên hiểu được ý nghĩa của chương trình; phấn đấu 100% công đoàn cơ sở có đoàn viên đăng ký sáng kiến vào phần mềm chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.
 
Các cụm, khối thi đua do Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập thống nhất ký kết giao ước thi đua nội dung tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện và đăng ký sáng kiến vào phần mềm chương trình, chỉ tiêu chung là 100% công đoàn cơ sở có đoàn viên đăng ký sáng kiến vào phần mềm. Thời gian thực hiện từ ngày ký kết giao ước thi đua đến hết ngày 31/5/2022.
 
Theo đó, tùy vào thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, các cụm thi đua đưa ra chỉ tiêu vận động đoàn viên có sáng kiến đăng ký tham gia chương trình. Cụ thể là cụm I, vận động ít nhất 850 sáng kiến; cụm II vận động ít nhất 600 sáng kiến; cụm III vận động ít nhất 750 sáng kiến; cụm IV vận động ít nhất 150 sáng kiến.
 
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cho hay, việc ký kết này nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Qua đó, đánh giá thi đua nhằm thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, trao đổi rút kinh nghiệm, học tập lẫn nhau góp phần hoàn thành nhiệm vụ, làm cơ sở đánh giá, bình xét thi đua cụm, khối cuối năm 2022. Mặt khác, thi đua đảm bảo tính trung thực, chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và khách quan. Liên đoàn Lao động tỉnh không xét khen thưởng đối với cụm, khối thi đua có thành viên trong cụm, khối không đăng ký thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” hoặc thực hiện dưới 80% đăng ký tham gia theo quy định./.
 
Lê Huy Hải

Lưu ra file

Các tin khác